Συμβουλευτική ζεύγους

Η συμβουλευτική ζεύγους έχει ως στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια. Τέτοια ζητήματα μπορεί να αφορούν την ερωτική σχέση, την απόφαση να προχωρήσουν σε δημιουργία οικογένειας ή στη διάλυση της, τις  δυσκολίες στη σύλληψη παιδιού.

Η συμβουλευτική σε αυτές τις περιπτώσεις ασχολείται με θέματα εξουσίας μεταξύ των συντρόφων, αυτονομίας και εξάρτησης μεταξύ τους ενώ μπορεί να επιτρέψει στο ζευγάρι να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του, να αποκτήσει αμοιβαία κατανόηση, να μάθει να συζητά και να παίρνει αποφάσεις.