Οικογενειακή θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία αφορά τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, συγκρούσεις ή συγκεκριμένα προβλήματα με ένα ή περισσότερα μέλη τους. Έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας, της επικοινωνίας και των μεταξύ τους σχέσεων. Στην οικογενειακή θεραπεία μπορούν να συμμετέχουν όλα ή κάποια από τα μέλη της οικογένειας.