Ατομική ψυχοθεραπεία

Ένας ενήλικος ζητά την υποστήριξη ψυχοθεραπευτή όταν θεωρήσει ότι τα συναισθήματα, οι σκέψεις και η συμπεριφορά του τον δυσκολεύουν στην καθημερινότητα, στην εργασία, στις σχέσεις του. Το άγχος, η κατάθλιψη, οι φόβοι, η μοναξιά, η δυσκολία στις διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις μπορούν να τον φέρουν μπροστά σε αδιέξοδα.

Η πορεία της ψυχοθεραπείας αποτελεί μία απο κοινού διαδρομή ψυχολόγου-θεραπευόμενου σε μία διερεύνηση εναλλακτικών οπτικών προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του και να νιώσει μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή.