Σύνδεσμοι

  • European Family Therapy Association https://europeanfamilytherapy.eu/
  • Κέντρο Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ετεροτοπία https://www.facebook.com/eterotopia.kedro.proagogis.psixikis.igeias
  • Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης     http://www.systimiki.gr/
  • Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος    http://www.systemicassociationng.gr/
  • Παρατηρητήριο για τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας http://mentalhealthhellenicobservatory.wordpress.com/
  • Γιώργος Κεσίσογλου https://www.gkesisoglou.gr/
  • Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού  http://www.ich.gr/el/